Kategorie

Linki

Nowe komentarze

Atrakcyjne oprocentowanie

Atrakcyjne oprocentowanie to jeden z elementów, jaki najbardziej, najgorliwiej poszukiwany jest przez potencjalnych klientów banków, którzy udzielają się w kwestii pozyskiwania kredytu. W odróżnieniu od uruchamiania lokaty bankowej, gdzie zależy klientom na możliwie jak najwyższym oprocentowaniu, w przypadku pozyskiwania kredytu, najkorzystniej jest, gdy oprocentowanie jest możliwie jak najniższe. Najniższe oprocentowanie, w praktyce przekłada się na to, że jako klienci banku, po upływie kredytu, będą musieli ponieść mniejsze koszta dodatkowe już po zakończeniu okresu kredytowania. Im wyższe oprocentowanie kredytu gotówkowego, tym większe niestety uiszcza się opłaty, kiedy nadchodzi czas spłacenia zaciągniętego kredytu. Kredyt, to nic innego jak zaciągnięcie czasowego finansowego zobowiązania; pożyczamy pieniądze, które będziemy musieli oddać, gdy zakończy się ustalony już na początku umowy okres kredytowania. Wraz z całą kwotą, jaką ujęto w umowie kredytowania, konieczne jest także i uiszczenie opłat za koszta oprocentowania kredytu. Oprocentowanie, jest korzyścią dla banku. Bank, może dążyć do uzyskania jak najwyższego oprocentowania kredytu, gdyż oznacza to dla banku materialną korzyść. Klient banku, ubiegający się o kredyty gotówkowe zaś, dążyć w miarę możliwości powinien do tego, by oprocentowanie kredytu było jak najniższe - www.ekredytowymarket.pl - z pewnością nie pożałujesz wejść na tę stronę.

Paradoksalnie, niskie oprocentowanie jest tutaj najlepsze dla potencjalnego klienta, co daje sytuację zgoła odmienną, niż mogłaby zostać przedstawiona ona w sytuacji uruchamiania lokaty. Dlatego też, błędem kardynalnym byłoby porównać zasadę oprocentowania w lokatach, do kwestii kredytowania. Jednocześnie, poszukując korzystnej, odpowiedniej oferty dla siebie, warto jest zdać sprawę sobie z tego, że każdy kredyt, oprócz przynoszenia czasowej chociażby ulgi finansowej kredytobiorcom, musi także być źródłem przynoszącym zyski instytucjom finansowym. Banki, działają aktywnie także dzięki kredytom i nie jest przejawem logicznego podejścia, ani dobrego smaku, by poszukiwać niemalże zerowego oprocentowania. Niestety, oferty znacznie odbiegające od ogólnie przyjętych reguł oprocentowania przedstawiają przede wszystkim tzw. parabanki, które bankami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, notabene nie są. W przypadku parabanków, najczęściej, spodziewać możemy się niestety pewnych nadużyć, jakie w praktyce mogą sprowadzić się do tego, że pod fasadą korzystniejszego niż w przypadku tradycyjnych banków oprocentowania, kryć może się jeszcze większe ryzyko strat niż można by przypuszczać.

 
17 09 14 - 07:54 | | Default