Kategorie

Linki

Nowe komentarze

Efektywne strategie oszczędnościowe

Zaplanowanie długoterminowej strategii oszczędnościowej to bardzo racjonalna perspektywa, dzięki której możesz zbliżyć się do osiągnięcia niezależności ekonomicznej. Jakie strategie oszczędnościowe warto wziąć pod uwagę i jakie czynniki makroekonomiczne wpływają na decyzje inwestorów indywidualnych odnośnie kształtowania planów oszczędnościowo – inwestycyjnych? Dzięki wskazówkom zawartym w artykule zbliżysz się do maksymalizacji pasywnych dochodów w budżecie domowym i nie popełnisz poza tym błędów podczas analizy lokat bankowych.

Jak planować oszczędzanie krótko oraz długoterminowe oszczędzanie

Przede wszystkim warto przemyśleć w ogóle perspektywę oszczędzania. Masz kilka podejść do generowania dodatkowych dochodów. Niektórzy inwestorzy indywidualni wykorzystują bieżące odsetki na wydatki i w ogóle nie budują dodatkowej bazy kapitału, aby uzyskać efektywność procentów składanych. Z drugiej strony możesz dokładać do puli już zgromadzonych pieniędzy przez co naturalnie zwiększysz skalę zarobków. Warto zapoznać się na pewno z założeniami polityki monetarnej, ponieważ stopy procentowe w realny sposób wpływają na wartość oszczędności, a także na perspektywy inwestycyjne. Szczególnie stopy procentowe wiążą się z lokatami bankowymi (niskie – niska opłacalność oszczędzania, wysokie – duże perspektywy na uzyskanie solidnych stóp zwrotu). Przy niskich stopach procentowych najlepiej przenieść pieniądze na giełdę papierów wartościowych, ewentualnie zainwestować w waluty (kantor online, stacjonarny lub giełda walutowa Forex). Na początku drogi zawodowej naturalnie wydajna strategia to podejmowanie bardziej ryzykownych decyzji inwestycyjnych. Po latach inwestowania w ryzykowne instrumenty zacznij przenosić środki na lokaty bankowe, maksymalnie zabezpieczone przed inflacją.

Czy w Polsce pojawił się kryzys lokat bankowych (oszczędzania)?

Rynek lokat bankowych w Polsce przeżywa delikatny kryzys od kilku lat, ze względu na utrzymujące się niskie stopy procentowe. Taka sytuacja potrwa jeszcze z dużym prawdopodobieństwem 2 – 3 lata, zanim inflacja nie osiągnie wyższych poziomów. Wtedy Narodowy Bank Polski będzie po prostu zmuszony do zmiany polityki monetarnej na bardziej korzystną dla oszczędzających. Zainteresuj się już lokatami strukturyzowanymi, a także lokatami promocyjnymi.

Właściwy wybór strategii oszczędnościowo - inwestycyjnej

Jedna z najbardziej efektywnych strategii oszczędnościowych zakłada powiązanie instrumentów rynku kapitałowego, szczególnie akcji spółek dywidendowych oraz lokat bankowych, najlepiej długoterminowych, ponieważ zapewniają znacznie większe zyski. Jeżeli możesz zamrozić na dłużej większy kapitał, wtedy naturalnie więcej zarabiasz. Poza tym warto od czasu do czasu zmieniać strategię inwestycyjną, dobierać do niej nowe instrumenty, korzystać z doświadczenia wyspecjalizowanych funduszy. W ten sposób jesteś w stanie zdobyć faktyczną niezależność ekonomiczną jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

 
11 06 18 - 14:38 | | Default
Użyte znaczniki: , , ,