Kategorie

Linki

Nowe komentarze

W jaki sposób można podzielić finanse

Finanse można podzielić na kilka różnych grup. Dzieli się je biorąc pod uwagę dwa główne kryteria. Jednym z nich jest kryterium przedmiotowe, zaś drugim kryterium podmiotowe. Biorąc pod uwagę podział przedmiotowy można wymienić przepływy pieniężne oraz podejście dynamiczne jeśli weźmiemy pod uwagę przepływy strumieni. Jeżeli weźmiemy pod uwagę stan pieniędzy można wyróżnić zasoby pieniężne oraz podejście statycznie. Nieco większy jest podział biorący pod uwagę kryterium podmiotowe. W tym przypadku mamy między innymi finanse publiczne.

Czym są finanse publiczne.

Finanse publiczne są to finanse należące do państwa, a także do samorządów terytorialnych. Znajdziemy tutaj zgromadzone środki publiczne i sposoby ich rozdzielenia pomiędzy inne jednostki. W kryterium podmiotowym znajdziemy finanse gospodarstw domowych. Jak sama nazwa wskazuje są to pieniądze jakie posiadają gospodarstwa domowe. Wchodzi w nie praca zarobkowa, renty oraz emerytury i inne rodzaje zasiłków. Gospodarstwa domowe mogą decydować odnoście tego ile pieniędzy chcą przeznaczyć na naukę, a także ile chcą wydać na zakup nieruchomości, ubezpieczenia, czy też ile pieniędzy chcą zainwestować. Mogą same podejmować decyzje na co wydać zarobione przez siebie finanse. Ważne, aby gospodarstwo odpowiednio się rozliczyło z Urzędem Skarbowym, a podjęte decyzje były zgodne z prawem. W podziale podmiotowym można jeszcze wymienić finanse banków, przedsiębiorstw oraz finanse ubezpieczeń. F

Finansami tak naprawdę rządzi rynek finansowy. Jego przedmiotem są walory finansowe jakie mogą być w postaci zarówno zdematerializowanej jak i zmaterializowanej. W Polsce mamy kilka podmiotów rynku finansowego. Na samym czele stoi Skarb Państwa. Nieco niżej znajdą się terenowe organy władzy oraz instytucje ubezpieczeniowe oraz fundusze. Na kształtowanie się rynku finansowego wpływają również przedsiębiorstwa, instytucje zagraniczne a także sama ludność zamieszkująca dane państwo. Obecnie rynek finansowy można podzielić na trzy segmenty. Możemy wyróżnić rynek pieniężny, rynek walutowy oraz rynek kapitałowy. Każdy ściśle związany jest z pieniądzem. Finanse są potrzebne każdemu. Zarówno dużym przedsiębiorstwom, ważnym instytucjom jak też i zwykłemu szaremu człowiekowi, który musi mieć pieniądze, aby miał za co żyć.

 
26 11 14 - 13:45 | | Default